HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2017

Ngày 24/02/2017 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tiến hành hội nghị cán bộ, viên chức.Với sự tham dự của 173 đại biểu đại diện cho 571 CBVC trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tham dự Hội nghị CBVC năm 2017 của Nhà trường.Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị gồm: PGS.TS. Trần Minh Đức – Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Duy Cương - Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thị Quốc Dung – Phụ trách Công đoàn trường.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết năm 2016 do PGS.TS. Trần Minh Đức – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày; phương hướng công tác năm 2017 của nhà trường và tổng hợp ý kến đóng góp từ các đơn vị do PGS.TS. Nguyễn Duy Cương - Ủy viên Ban thường vụ đảng ủy, Hiệu trường Nhà trường trình bày; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân do TS. Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày; báo cáo tài chính do đ/c Nghiêm Văn Tiền – Phó trưởng phòng kế hoạch – tài chính trình bày.

Điểm nổi bật trong bản phương hướng công tác năm 2017 đã thể hiện rõ các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, thời gian thực hiện cụ thể. Nội dung cũng phân công chi tiết tới từng bộ phận, từng đơn vị; thể hiện rõ trách nhiệm của các đồng chí trong Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị, đoàn thể và toàn thể cán bộ trong trường. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 90% các đơn vị hoàn thiện kế hoạch hoạt động chi tiết của đơn vị mình, cam kết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đúng tiến độ.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về các vấn đề trọng tâm nhằm xây dựng và phát triển Nhà trường; Đoàn chủ tịch đã thẳng thắn tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của CBVC trong Nhà trường; kết luận những công việc cần triển khai, giải quyết, giao cho các bộ phận chức năng nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể của Trường năm 2017. Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, viên chức và người lao động, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà nghị quyết hội nghị đề ra.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

PGS.TS Trần Minh Đức – Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng kết năm 2016

PGS.TS Nguyễn Duy Cương – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày dự thảo phương hướng công tác  năm 2017

TS. Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo của ban thanh tra năm 2016

Các đại biểu thảo luận trực tiếp tại Hội nghị

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị của sinh viên nhà trường

Nguồn tin: Phòng Công tác HSSV

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn