CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

 

-         Phân hiệu Đại học Bách khoa tại Thái Nguyên (1965-1966)

Để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của nhà trường, ngày 7/7/1966, Ban thường vụ công đoàn khu gang thép Thái Nguyên ra quyết định thành lập ban chấp hành công đoàn lâm thời của nhà trường gồm 05 đồng chí (Lê Minh Phú, Ngô Đình Ba, Lê Quang Minh, Nguyễn Chấp và Đỗ Thị Xuyên).

Đồng chí Lê Minh Phú được cử làm CT công đoàn của phân hiệu.  

-         Đại học Cơ điện (1966-1976)

Khóa I, II của công đoàn trường từ 1968 đến năm 1973, đ/c Nguyễn Văn A, cán bộ giảng dạy, là chủ tịch công đoàn.

Khóa IV của công đoàn trường từ 1973 đến năm 1975, đ/c Dương Cao Thăng, cán bộ giảng dạy, là chủ tịch công đoàn.

Từ 1975 đến năm 1976, đ/c Hoàng Chương là Hiệu phó nhà trường được giao nhiệm vụ làm chủ tịch công đoàn khóa V của công đoàn.

-         Đại học Kỹ thuật công nghiệp Việt Bắc ( 1976-1982)

Đ/c Phạm Thị Vân, trưởng trạm y tế, là chủ tịch công đoàn khóa 6 (từ năm 1976 đến 1979).

Đ/c Lê Nguyên Ngữ là một cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ làm chủ tịch công đoàn Khóa 7, 8 (1979 - 1983).

Đại học Công nghiệp Thái Nguyên ( 1982-1994)

Cùng với nhiệm vụ đó, đ/c Lê Đình Tư, phó hiệu trưởng nhà trường, là Chủ tịch công đoàn Khóa I (1983-1985) của Đại học Công nghiệp Thái Nguyên.

Đ/c Lê Đình Tư, phó hiệu trưởng nhà trường, là Chủ tịch công đoàn Khóa I (1983-1985) của Đại học Công nghiệp Thái Nguyên

 

Đ/c Đoàn Kim Luân, trưởng ban Khoa học cơ bản, là Chủ tịch công đoàn Khóa II (1985-1986).

Đ/c Đoàn Kim Luân, trưởng ban Khoa học cơ bản, là Chủ tịch công đoàn Khóa II (1985-1986).

 

Ở khóa III (1986-1989) Đ/c Lê Nguyên Ngữ được tiếp tục làm Chủ tịch công đoàn.

Đ/c Phạm Dương, TP Hành chính, là Chủ tịch công đoàn Khóa IV (1989-1991).

Đ/c Lâm Tự Tiến, TP Tổng hợp, là Chủ tịch công đoàn Khóa V (1991-1994)

-         Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (1994 đến nay)

Đ/c Lâm Tự Tiến, TP Tổng hợp, tiếp tục làm Chủ tịch công đoàn từ khóa VI đến hết khóa X (1994-2005).

Đ/c Phạm Trọng Hoạch, phó TP Đào tạo, làm Chủ tịch công đoàn Khóa XI và XII (2005 - 2010).

Đ/c Phạm Đức Ngọc, TP Công tác HSSV, làm Chủ tịch công đoàn Khóa XIII và XIV (2010 - 2016).

 

Đ/c Lâm Tự Tiến

Đ/c Phạm Trọng Hoạch

Đ/c Phạm Đức Ngọc

 

Và hiện nay, khóa XV (2017 - 2022), đ/c Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng khoa Điện đang là chủ tịch công đoàn đương nhiệm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn